RUT-avdrag

RUT-avdrag

Justeringar av RUT-avdraget

Sänkt tak för RUT-avdrag fr.o.m. januari 2016

Riksdagen har beslutat om nya regler för ROT- och RUT-avdraget. RUT-avdrag medges fortfarande med 50 % av arbetskostnaden. Det maximala avdraget för RUT-arbete halveras till 25 000 kr för personer som inte har fyllt 65 år.

Observera att ROT- och RUT-avdraget tillsammans är max 50 000 kronor per år och person oavsett ålder.

Köpare som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång, kan dra av max 25 000 kronor i RUT-avdrag per år. Den som däremot har fyllt 65 år kan dra av upp till 50 000 kronor i RUT-arbete per år. RUT-avdrag medges fortfarande med 50 % av arbetskostnaden. För mer information: http://www.skatteverket.se

Ta kontakt och be en offert!

Erfarenheter av Sivinas tjänster

Sivinas tjänster är alldeles fantastiska för oss som inte längre klarar av alla sysslor.”

Jag hinner inte alltid göra allt ensam. Sivinas personal har varit pålitlig i precis alla situationer.”

Kontakta vår kundservice
070 7975 211
alvsjo@sivina.se