Utomhusassistans

Assisterad utevistelse

Utevistelse främjar hälsa och välmående

Frisk luft, rekreation och omväxling – att vistas ute är härligt! Sivina tar ut såväl barn och äldre personer som rörelsehämmade för att tryggt njuta av frisk luft. Denna tjänst erbjuder dessutom fritid för den som vanligen sköter om personen i fråga. Att vistas ute stöder rehabiliteringen och upprätthåller funktionsförmågan.

Vad ingår i en assisterad utomhusvistelse?

I vårt sällskap kan du njuta av de hälsoeffekter som naturen erbjuder!

I vår kartläggning av tjänstebehovet utreder vi funktionsförmågan hos den person som behöver assistans utomhus samt vilken hjälp som behövs. Vi hjälper med allt från påklädning till hemkomst!

  • Påklädningshjälp
  • Assisterad utevistelse 
  • Färden till destination och åter hem

Ta kontakt och boka en gratis kartläggning av tjänstebehovet!

Erfarenheter av Sivinas tjänster

Sivinas tjänster är alldeles fantastiska för oss som inte längre klarar av alla sysslor.”

Jag hinner inte alltid göra allt ensam. Sivinas personal har varit pålitlig i precis alla situationer.”

Kontakta vår kundservice
070 7975 211
alvsjo@sivina.se